Kas yra dyzelinio generatoriaus rezervo jungiklis arba ARį?

Rezervo jungiklis yra elektrinis prietaisas, naudojamas kaip dyzelinio generatoriaus priedas. Šie įtaisai naudojami atskirti energijos tiekimą iš elektros tinklų nuo generatoriaus, kad konkrečiu momentu tik vienas iš šių šaltinių tiektų energiją Jūsų elektros prietaisams.

Pasitaikantys rezervo jungiklių tipai: rankiniai rezervo jungikliai ir automatiniai rezervo jungikliai; populiariai vadinami automatiniu rezervo įvadu (ARĮ), ar automatiniu elektros rezervo įjungimo bloku.

Kaip veikia generatoriaus rezervo jungiklis?

Generatoriaus rezervo  jungiklis (ARĮ) turi tris pagrindines jėgos kabelių jungtis: su vartotoju (jūsų vidaus elektros sistema),  su elektros tiekimo tinklu ir su generatoriumi. Priklausomai nuo to, iš kur energija gali būti tiekiama Jūsų vidaus sistemai, ARĮ persijunginėja tarp elektros tinklo ir generatoriaus. Standartiniu atveju generatoriaus rezervo  jungiklis saugo, kad vienu metu nebūtų tiekiama vartotojui energija iš dviejų šaltinių.    

Naudojant rankinį rezervo jungiklį  asmuo turi pats fiziškai pasukti ar perjungti rankenėlę-(es), norint  pakeisti energijos šaltinį iš tinklo į generatorių, ar atvirkščiai. Automatiniai rezervo jungikliai (ARĮ) persijungia automatiškai ir paleidžia/sustabdo generatorių.

 

Kodėl elektros rezervo įjungimo bloko skydelis yra svarbus?

Rezervo jungiklis (rankinis arba automatinis) reikalingas kiekvienu atveju, kai vidaus elektros sistema normaliomis sąlygomis yra prijungta prie elektros tinklo ir generatorius yra įrengiamas kaip rezervinis energijos šaltinis, t.y. naudojamas dingus įtampai iš miesto tinklų – dingus energijai iš miesto tinklų visi vartotojo elektros prietaisai yra aprūpinami energija iš dyzelinio elektros generatoriaus, naudojant esamą vidaus tinklą.

 ARĮ ne tik supaprastina veiksmų seką energijos dingimo metu, bet ir leidžia išvengti:

  • Trumpo jungimo tarp miesto tinklų ir generatoriaus, kuris daugeliu atvejų iššauktų avariją – sudegtų generatorius ir/ar kiti sistemų elementai;
  • Nesudaromos sąlygos nesankcionuotai energijos gamybai, elektros energijos patiekimui į miesto tinklus (jei neįvyksta avarija ir didelio atsitiktinumo dėka šie šaltiniai sinchronizuojasi);
  • Mirtino pavojaus elektros tinkų priežiūros specialistams, kurie remontuoja elektros tinklus avarijos atveju, nelaukdami, kad juose yra (ar pasirodys iš vartotojų „pusės“) įtampa

Bet kuriuo atveju ARĮ skydas atlieka savo elementarią funkciją, atskirdamas energijos šaltinius ir užtikrindamas tolesnį saugų ir patogų energijos tiekimą vartotojui.  Kitu atveju jūs turėsite, galbūt, eiti į lauką, ir rankiniu būdu pajunginėti savo prietaisus į generatoriaus lizdus, ar neleistinai rizikuosite sukelti didelę avariją, tiesiogiai jungdami generatorių į vidaus tinklą.   

 Įsivaizduokite, kad miesto elektros tinklai nutraukia elektros tiekimą Jūsų gatvėje, nes reikia paruošti prisijungimą naujam vartotojui . Tikėtina, kad  šie darbai užtruks apie valandą. Tuo tarpu Jūs paleidžiate generatorių, kurį neleistinai prijungėte tiesiai prie saugiklių skydo ir neišjungėte saugiklio ant pagrindinio namo įvado. Energija pateks atgal į miesto tinklą, ir kels mirtiną pavojų tuo metu dirbantiems prie tinklo elektrikams. 

Verta žinoti

Tipiniu atveju ARĮ skydas skirtas vienam elektros tinklų ir vienam generatoriaus įvadui valdyti.  Jeigu Jūs, pavyzdžiui, turite du miesto tinklų įvadus, Jums tipinis elektros generatorių gamintojų siūlomas ARĮ skydas netiks, arba iškart turėsite nuspręsti, kad ateityje nesinaudosite vienu iš dviejų miesto tinklų įvadu.  

Įprastai elektros generatorių gamintojų pagal nutylėjimą siūlomas ARĮ skydo galingumas atitinka generatorius galingumą. Tam tikrose situacijose tipinis ARĮ, komplektuojamas su Jūsų įsigyjamu generatoriumi, gali būti per silpnas Jūsų sistemai. Pavyzdžiui, taupydami lėšas, planuojate iš rezervinio generatoriaus „užmaitinti“ tik svarbiausius Jums prietaisus, bet ne visus, kuriuos įprastai naudojate. Įvertinus energijos poreikį šiems prietaisams, užsakote tam tikro galingumo dyzelinį elektros generatorių su ARĮ skydu. Jūs gaunate generatoriaus galingumą atitinkantį ARĮ skydą, kurį montuojate ant įvadinio Jūsų pastato kabelio. Tai reiškia, kad per naujai sumontuotą ARĮ sistemą turės „patekti“ visa energija – tiek normaliomis sąlygomis iš miesto tinklų, tiek tinklų avarijos atveju iš Jūsų rezervinio generatoriaus. Tačiau parenkant generatorių buvo vertinamas energijos poreikis tik svarbiausiems prietaisams ir įsigytas tipinis (atitinkantis generatoriaus galingumą) ARĮ. Tikėtina, kad šio ARĮ vidaus komponentai bus ženkliai per silpni (sudegs) normaliomis energijos tiekimo iš miesto tinklų sąlygomis, vienu metu naudojant visus prietaisus ir įrenginius esančius Jūsų vidaus sistemoje. Tokiu atvejų būtina tinkamai įvertinti energijos poreikį esamai sistemai ir atskirai užsakinėti galingesnį ARĮ.

Rinkoje yra siūloma įvairiausių ARĮ skydų sistemų modifikacijų. Dažnu atveju generatorių gamintojai pagal nutylėjimą siūlo ARĮ skydą, valdomą generatoriaus kontrolerio (stebi įtampą ir perjunginėja kontaktus tarp miesto tinklų ir generatoriaus).  Esant poreikiui galima užsakinėti ARĮ, valdomą pačiame skyde, sumontuoto kontrolerio ir/ar rėlių.