EN 1433

LST EN 1433 standartas ir jo taikymas Lietuvoje

Nuo 2004 metų Lietuvos Respublikoje įsigaliojo LST EN 1433:2003/AC:2004 darnusis standartas(toliau – Standartas): “Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas”.


Praėjus beveik 18 metų nuo šio Standarto įsigaliojimo, žvelgiant iš gaminius tiekiančios įmonės pozicijų, dokumento taikymo rezultatai yra nepatenkinami. Standartas neišverstas į lietuvių kalbą, Jis nėra atidžiai išnagrinėtas ir pagrįstai taikomas projektuotojų bendruomenės. Rinkos dalyviai remiasi daugiau rinkodaros tikslais sukurtais prekybos įmonių teiginiais, nei objektyviais faktais bei aiškiomis normomis. Paviršinių nuotakų (latakų) taikymo galimybės ir privalumai nepakankamai, tam tikrais atvejais, netinkamai, išnaudojami.  


Šiame straipsnyje bandysime pateikti svarbios informacijos, cituojant LST EN 1433:2003/AC:2004. Mūsų pastabos turėtų padėti kasdieninėje projektavimo veikloje ir paskatinti savarankiškai susipažinti su šiuo dokumentu bei kritiškai vertinti prekybiniuose kataloguose pateikiamus rinkodaros teiginius – „faktus“

I. Ką reglamentuoja?

Šis Europos Sąjungos (ES) teritorijoje galiojantis Standartas nusako reikalavimus paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo latakams (toliau – Latakai) sumontuotiems transporto ir pėsčiųjų eismo apkrovas patiriančiose dangose. 

Minėtieji paviršinių nuotekų latakai yra skirstomi į: tipą “I”, kurie montuojami be papildomų apkrovą paskirstančių konstrukcijų; ir tipą “M”, kurie montuojami kartu su papildoma atrama: kad, remiantis gamintojo rekomendacijomis, eksploatuojant būtų paskirstytos veikiančios vertikalios bei horizontalios apkrovos. 

Pav. 1 Latako tipo „I“ ir „M“ pavyzdys

Taip pat šiame Standarte nusakomi reikalavimai grotelėms, dangčiams, kurie yra integrali paviršinių nuotekų surinkimo latakų sistemos dalis. Standartas galioja ir plyšiniams latakams, bortelio-latako konstrukcijoms. Standartas apibrėžia terminus, klases, projektavimo, bandymo, žymėjimo ir kokybės kontrolės reikalavimus, taikomus paviršinių nuotekų surinkimo latakams.

I-ir-M-tipo-latakai

II. Kaip klasifikuojami gaminiai?

„4 klasifikacija. Paviršinių nuotekų surinkimo latakai turi būti klasifikuojami taip, remiantis planuojamu jų panaudojimu (žiūrėkite 5 skirsnį): 
A15, B125, C250, D400, E600, F900. 

5 Latakų montavimo vietos

Tinkama latako apkrovos klasė pasirenkama įvertinus montavimo vietą. Tipinės montavimo vietos buvo suskirstytos į grupes ir sunumeruotos nuo 1 iki 6, kaip pateikiama žemiau. Paveikslėliuose nr. 2 ir 3 pažymėtos kai kurių grupių vietos greitkelio aplinkoje. Prie kiekvienos grupės, skliaustuose, pateikiama informacija apie minimalią apkrovos klasę, kurią turėtų atitikti toje vietoje montuojami latakai. Tinkamos apkrovos klasės pasirinkimas yra projekto inžinieriaus prerogatyva. Iškilus abejonėms, rekomenduotina rinktis aukštesnę klasę“. 

Montavimo grupės 

  • 1 grupė (min. klasė A15). Numatomas tik pėsčiųjų ir dviratininkų eismas. 
  • 2 grupė (min. klasė B125). Šaligatviai, pėsčiųjų zonos ir panašūs paviršiai, privačios paprastos ir daugiaaukštės lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės.
  • 3 grupė (min. klasė C250). Kelkraščiai, latakai prie bordiūrų ir pan., plyšiniai latakai prie bordiūrų.
  • 4 grupė (min. klasė D400). Gatvių važiuojamoji dalis (taip pat ir pėsčiųjų gatvės), kelių, kuriais gali važiuoti visos transporto priemonės, kelkraščiai ir šių transporto priemonių stovėjimo aikštelės.
  • 5 grupė (min. klasė E600). Didelių apkrovų zonos, pvz., uostai ir dokai.

6 grupė (min. klasė F900). Ypač didelių apkrovų zonos, pvz., oro uostų teritorijos

Pav. 2 Tipinės paviršinių nuotekų surinkimo latakų montavimo vietos greitkelio aplinkoje ir atitinkamos montavimo grupės, LST EN 1433

Pav. 3 Tipinis kelkraščio fragmentas ir atitinkamos montavimo grupės, LST EN 1433

Latako-montavimas-greitkelyje
Latako-montavimo-zonos

III. Kokios medžiagos gali būti naudojamos?

„6 Medžiagos
6.1 Bendra 
Latakai, grotelės ir dangčiai gali būti pagaminti iš medžiagų, paminėtų 6.1.1 ir 6.1.2

Gaminiai, pagaminti iš kitų medžiagų, negu paminėtos 6.1.1 ir 6.1.2 turi atitikti panaudojimo šalyje keliamus produkto patvarumo reikalavimus, t.y. atsparumas UV, atsparumas trinčiai, nuovargiui.
<….> 

6.1.1 Latakai 
Latakai <…> gali būti pagaminti iš:
a) ketaus
b) kaliojo ketaus;
c) plieno liejinio;
d) lakštinio plieno;
e) nerūdijančio plieno;
f) armuoto, nearmuoto betono;
g) betono su plaušu
h) sintetinės dervos betono [poliesterio derva naudojama cementinio rišiklio vietoje]
i) Vienos iš medžiagų nuo a) iki f) kombinacijos su betono / sintetinės dervos betonu su pluoštu. 

<…>”

IV. Apibendrinimas

Planuojant latakų elementų pritaikymą, turėtų būti aiškiai įvardintas skirtumas tarp „I“ ir „M“ tipo latakų sistemų. „M“ tipo latakų sistemos, kurios vyrauja Lietuvos rinkoje, laikys gamintojo deklaruojamą apkrovą tik tuo atveju, jei bus tiksliai sumontuota pagal gamintojo rekomendacijas. Todėl nuoseklus gamintojo pateikiamų montavimo rekomendacijų perkėlimas į projektinę dokumentaciją būtų didelis žingsnis kokybiško rezultato link. 

Latakų apkrovos klasės nusakymas projektinėje dokumentacijoje nėra pabaigtas, nepateikiant montavimo detalių konkrečiai klasei. Pasirinkus aukštą gaminio apkrovos klasę, bet nenurodžius betono pagrindo sluoksnio storių ir kitų charakteristikų, dažniausiai galioja posakis „stengiamės kaip geriau, išėjo kaip visada“. Įsigyjant lataką su brangesnėmis aukštoms apkrovoms skirtomis grotelėmis, ne optimaliai naudojami resursai, o netinkamai sumontuota sistema pasižymi trumpaamžiškumu, nepaisant aukštos žaliavų kokybės; ilgalaikėje perspektyvoje visi projekto dalyviai (projektuotojai, rangovas, užsakovas, tiekėjas, gamintojas) nepatenkinti rezultatu. 

Latakų gamybai, kaip ir reglamentuoja Standartas, gali būti naudojamos įvairios medžiagos. Kiekvienos iš medžiagų parametrai yra reglamentuoti ir kartu akivaizdžiai skiriasi. Todėl negali būti pagrįstai lyginamos skirtingos medžiagos pagal analogiškus parametrus, pavyzdžiui, betonas su plaušu ir sintetinės dervos betonas (vadinamasis „polimerbetonis“) pagal kubelio atsparumą gniuždymui. O gaminiai gali ir turi būti lyginami, t.y. jie atitinka arba neatitinka šio Standarto reikalavimus. Jei atitinka, tai kokias montavimo rekomendacijas gamintojas pateikia deklaruodamas ir patvirtindamas atsparumą tam tikrai apkrovos klasei. Toliau gilinamasi į detales: lyginama gaminio konstrukcija, analogiškos paskirties gaminių atsparumas (bet nieko bendro su deklaruojamomis apkrovos klasėmis), gaminio eksploatacinės savybės (pvz. grotelių atidarymo trukmė, fiksavimo patikimumas), pripažintų nepriklausomų laboratorijų ataskaitos, rekomendacijos iš 10 ir daugiau metų eksploatuojamų objektų. 

Kaip žinoma, paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo latakas turi pasižymėti ne tik atitinkamomis skaičiuotinomis hidraulinio pralaidumo charakteristikomis, bet ir realiomis mechaninio atsparumo savybėmis, kai jis yra sumontuotas dangoje. Todėl iš pirmo žvilgsnio tokia paprasta užduotis, kaip optimalios latakų sistemos pasirinkimas, reikalauja kruopščios kelių sričių specialistų analizės ir bendradarbiavimo! 

Dėl latakų taikymo patarimų, kreipkitės žemiau pateikiamais kontaktais.