SPORTFIX_HAURATON_SPOTBAU-removebg-preview

7 mitai apie HAURATON drenažo sistemas sporto aikštynams 

Pastaraisiais metais pasinaudojant įvairiais finansavimo šaltiniais – ES regionių plėtrai skirta „Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“,  „LEADER“ programa,  atskirų šalių parama, pvz., „Norway grants“, bei finansuojant LR Vyriausybei, prisidedant savivaldybėms  – vykdomi  sporto aikštynų ir stadionų statybos-renovacijos projektai.
Įgyvendinant šiuos projektus būtina spręsti lietaus nuotekų surinkimo-nuvedimo klausimus, kadangi įrengiant sporto aikštynų dangas suformuojami dideli vandeniui nelaidžių dangų plotai.
HAURATON prekybos ir rangos partneriai, dalyvaujantys šių projektų įgyvendinime,  surinko ir susistemino faktais nepagrįstus konkuretų teignius.  Jūsų dėmesiui pristatome 7 populiariausius mitus apie HAURATON GmbH  & Co. KG gaminamas latakų sistemas sporto aikštynams : SPORTFIX, SPORTFIX STANDARD, SPORTFIX PRO.

1 mitas: HAURATON įmonė „nežino sporto aikštynų specifikos“

Peržvelgus įmonės istoriją matome, kad HAURATON GmbH & Co. KG  įmonės gaminiai sporto aikštynuose naudojami daugiau kaip keturis dešimtmečius.

Praėjusio dešimtmečios istoriją atvertus matome, kad HAURATON gaminiai buvo įrengti stadionuose, kuriuose vyko:

 • 2004 m. Europos Futbolo Čempionatas, Portugalija
 • 2004 m. Vasaros Olimpinės Žaidynės,  Atėnai
 • 2006 m. Azijada, Doha, Kataras
 • 2006 m. Pasaulio Futbolo Čempionatas, Vokietija
 • 2009 m. Pasaulio Lengvosios Atletikos Čempionatas, Vokietija
 • 2009 m. Pasaulio Rankinio Čempionatas, Kroatija
 • 2012 m. Europos Futbolo Čempionatas, Lenkija ir Ukraina ir kiti.

HAURATON gaminių sistemos panaudotos ir rekonstruotuose stadionuose Lietuvoje, pavyzdžiui:

 • Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro stadione, Druskininkuose ( pagal IAAF)
 • Palangos miesto stadione ( pagal IAAF)
 • Utenos miesto stadione ( pagal IAAF)
 • Ir daugiau kaip trisdešimtyje mokyklų ir bendruomenių sporto aikštynų visoje Lietuvoje.
Taip pat HAURATON įmonė priklauso IAKS Tarptautinei sporto ir laisvalaikio įrangos asociacijai (angl. The International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) http://www.iaks.org/en), pastaroji turi oficialų statusą ir yra pripažįstama Tarptautinio olimpinio komiteto.
HAURATON įtrauktas į patvirtintų IAKS tiekėjų sąrašą

2 mitas: HAURATON sistemos „neatitinka „officialių“ sporto aikštynų reikalavimų“

Remiantis IAKS direktoriaus p. Klaus Meinel oficialiu laišku, sporto aikštynuose montuojamiems latakams IAAF Tarptautinė lengvosios atletikos federacija nekelia jokių specialių reikalavimų, todėl jie nėra šios asociacijos sertifikuojami.  Latakams keliami reikalavimai yra pateikiami DIN EN 1433 ir DIN 18035 standartuose. Tuos pačius reikalavimus turi atitikti ir sporto aikštynuose prie bėgimo takų montuojamos latakų sistemos. HAURATON gaminamos latakų sistemos atitinka šių standartų reikalavimus ir sėkmingai naudojamos IAAF sertifikuotuose sporto aikštynuose. 

Svarbu atkeipti dėmesi į tai, kad IAAF reikalavimus atitinkantys stadionai yra projektuojami remiantis „Lengvosios atletikos infrastuktūros žinynu“ (angl. IAAF Track and Field Facilities Manual), kurio vienas iš redakcinės tarybos bendraautorių ir yra IAKS direktorius p. Klaus Meinel.

.

IAKS raštas dėl SPORTFIX latakų

3 mitas: „būtina naudoti latakų sistemas tik su dugno nuolydžiu"

Sertifikuotiems stadionams, įrengiamiems pagal IAAF reikalavimus, specialiai skirta HAURATON gaminama SPORTFIX latakų sistema, kaip, beje, ir konkurentų sistemos, yra be vidinio latakų dugno nuolydžio. Sistemos optimalus  hidraulinis pralaidumas yra užtikrinamas reikiamu ištekėjimo taškų/dėžių skaičiumi ir per pastaruosius kelis dešimtmečius išbandytas šimtuose sporto aikštynų Europoje.  Lygiai taip pat sistemų su dugno nuolydžių planavimas mokyklų ar bendruomenių sporto aikštynuose nėra pagrindžiamas techniniais argumentais.  Sistemos su vidiniu dugno nuolydžiu yra sudėtingiau montuojamos, darbų kaštai didesni, o galutinis rezultatas ir efektyvumas nesiskiria nuo tinkamai parinktų sistemų be dugno nuolydžio.

HAURATON įmonė turi sukūrusi specialią kompiuterinę programą latakų hidrauliniam pralaidumui apskaičiuoti, kuri leidžia pagal konkretaus projekto situaciją įvertinti ir parinkti kiekvienos sistemos latakų hidraulines charakteristikas.

SPORTFIX latakų hidraulinio pralaidumo skaičiavimas
SPORTFIX latakų išdėstymo planas pagal IAAF

4 mitas: HAURATON gaminama „plastikinė latakų sistema neilgaamžė“

HAURATON GmbH & Co.KG gamina latakų sistemas SPORTFIX, SPORTFIX STANDARD, SPORTFIX PRO iš inžinerinių plastikų priklausančių poliolefinų grupei. Ši žaliava ypač plačiai naudojama automobilių, statybos, elektros, žaislų bei maisto pakuočių pramonėje.  Dujotiekiai, šildymo sistemų elementai, geriamo vandens tiekimo sistemos, kuro bakai, maisto pakuotės ir kiti modernaus gyvenimo atributai gaminami iš poliolefinų.  Pavyzdžiui, iš šios žaliavos gaminant lietaus akumuliacinės sistemas vertinamas 50 metų tarnavimo periodas.  HAURATON latakų sistemų ilgaamžiškumą užtikrina žaliavos cheminiai ir fizikiniai parametrai, papildomi priedai nuo ultravioletinių spindulių poveikio ir pati latakų sistemų konstrukcija: laiko išbandyta, apkrovą paskirstanti latako forma, standumo ir ankeravimo briaunos, liežuvėlio-įpjovos jungtys, grotelių fiksavimo taškai.  

Tinkamai sumontuotos sistemos eksploatavimo laikas atitinka, reminatis įmonės patirtimi, pralenkia visų kitų aikštyno dangos elementų eksploatavimo laiką.

.

5 mitas: HAURATON gaminami „plastikiniai latakai dėl aukštos temperatūros asfaltavimo metu deformuojasi/“išsilydo“

Pagal HAURATON pateikiamas detales šalia SPORTFIX, SPORTFIX STANDARD, SPORTFIX PRO  latakų  įrengiami asfaltbetonio sluoksniai, remiantis Lietuvos Automobilių Kelių Direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įrengimo taisyklėmis bei rekomendacijomis. Privaloma asfaltbetonio temperatūra klojimo metu nurodoma lentelėje nr. 4, t.y. 130-180 °C maišyklėje (žr. ĮT Asfaltas 08). Klojant atitinkamai sumažėja, bet atitinka Kelių direkcijos taisyklių reikalavimus.  Sutankinimas atliekamas pagal tuos pačius reikalavimus, kuomet pakloto mišinio temperatūra ne mažesnė kaip 100 °C. Prieš asfaltuojant SPORTFIX latakai turi būti sumontuoti į betono pasluoksnį, taip kaip nurodyta montavimo detalėse (betonas negali būti sutrukęs latakų jungimo vietose) bei asfaltavimo darbai turi būti atliekami pagal ĮT Asfaltas 08 reikalavimus. Ant gaminio neturi būti užvažiuojama su tankinimo volu ar asfaltbetonio klotuvu. Gaminys įgauna projektines mechanines charakteristikas tik pilnai sumontuotas.

HAURATON pagamintos sistemos iš poliolefinų (modifikuoto PP) tūkstančius kartų buvo montuotos asfaltbetonio dangose ir iki šios nėra jokios informacijos apie Lietuvoje ar kitose šalyse nuo asfaltbetonio temperatūros „išsilydžiusius“ latakus. Projektus vykdę rangovai akcentuoja HAURATON sistemų privalumus: greitą montavimą, mažą svorį bei vibracijos ir sutrenkimų nepažeidžiamą elastingą lovelių konstrukciją.

6 mitas: HAURATON gaminami „plastikiniai latakai asfaltavimo metu deformuojasi veikiant asfaltinio volo apkrovai“

Kaip matote iš pateikiamų nuotraukų, tinkamai sumontuotos latakų sistemos nesideformuoja tankinant asfaltbetonio dangos sluoksnius šalia latako. Jokių specialių asfaltbetonio tankinimo priemonių papildomai naudoti nereikia. Gamintojas tiekia latakų sistemas paruoštas montavimui. Modifikacijos gali būti atliekamos tik suderinus su gamintoju.

 Dar daugiau, HAURATON sistemos pagamintos iš poliolefinų yra elastingos ir atsparios grunto ir asfaltbetonio tankinimo metu naudojamai vibracijai, kuri yra dažna trūkių prežastis montuojant šalia asfaltbetonio dangų konkurentų gaminamas „geltonas“ latakų sistemas iš mineralinių užpildų ir sintetinio poliesterio rišiklio.

7 mitas: „naudojant HAURATON sistemas negalima išdėstyti standartinio r=36.5m’ puslankio“

HAURATON gaminamos latakų sistemos turi jungimui skirtas liežuvėlio įpjovos jungtis, kurių pagalba išgaunamas pageidaujamas latakų elementų montavimo spindulys. Gamintojas  tiekia pilną latakų, dangčių arba aliuminio bortelių sistemą standartiniam IAAF reikalavimus atitinkančiam stadionui. 

O mažuose mokyklų aikštynuose pagal konkretaus projekto parametrus gamintojas įvertina reikalingų gaminių geometrinius parametrus ir pateikia atitinkamos komplektacijos sistemą, ir montavimo schemą.

Dėl latakų taikymo patarimų, kreipkitės žemiau pateikiamais kontaktais.